De stichting

Naam: De Antoinette Metternich-Zandhuis Stichting
Opgericht door naamgeefster: 9 maart 2014
Vestigingsplaats: Waalre
Contactgegevens

 

Bestuur:

J.J.M. (Hanneke) Roes Westhoff voorzitter
M.L.J. (Maria) van den Eijnden-Westhoff secretaris
A.M.J.D. (Annemiek) Gerlag penningmeester

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur van ‘De Antoinette Metternich-Zandhuis Stichting’ is onbezoldigd; het bestaat uit drie gemotiveerde leden die zich op vrijwillige basis inzetten voor de Stichting. Deze compacte organisatie zorgt ervoor dat donaties en giften op een verantwoorde en doelgerichte manier ten goede komen aan kansarme vrouwen en kinderen, zoals hiervoor aangegeven. Bestuursleden kunnen wel onkosten declareren.

 

Activiteiten/beleidsplan:

  • eigen netwerk informeren over stichting
  • goede doelen stichtingen/fondsen worden uitgenodigd een project voor te dragen voor steun
  • instanties/organisaties vragen of zij een project kunnen aanbevelen

 

ANBI

ANBI logo‘De Antoinette Metternich-Zandhuis Stichting’ is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling: RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 854029837.
Dit betekent onder meer dat donateurs en erflaters de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting mogen aftrekken van de belasting (dit is afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan).
Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

 

De financiƫle verantwoording

Begin oktober 2015 is door de notaris de nalatenschap van de naamgeefster van De Antoinette Metternich-Zandhuis Stichting bijgeschreven op de bankrekening. Het bestuur is aan de slag gegaan met het verwezenlijken van haar doelstellingen. Sindsdien hebben we al vele projecten van een donatie kunnen voorzien.
De financiƫle verantwoording over 2019 zal uiterlijk 1 november 2020 hier gepubliceerd worden.

Update: 1 juli 2020