Project aanmelden

Wie kunnen een project aanmelden voor ondersteuning?

 • Wij benaderen organisaties of goede doelen stichtingen die beantwoorden aan onze doelstelling.
 • Organisaties of instellingen kunnen zelf een project voordragen voor een donatie.
 • Ieder die dat wil kan bij ons een project voordragen voor steun.
 • Ieder wordt van harte uitgenodigd anderen te wijzen op het bestaan van onze stichting.

 

Wat willen wij weten?
Het project moet uiteraard beantwoorden aan de doelstelling van de stichting.
Verder willen wij onder andere in een toelichting het volgende weten:

 • Hoe is de uitgangssituatie van het project?
 • Wat is de reden dat u om financiĆ«le steun vraagt en waarvoor?
 • Hoe lang denkt u een dergelijke ondersteuning nodig te hebben?
 • Krijgt u financiĆ«le steun van anderen en wat is daarmee gedaan?
 • In welke vorm denkt u ondersteuning nodig te hebben? In natura of in geld?
 • Is er een begroting gemaakt? Stuur die dan mee bij uw aanvraag.
 • Op welke manier of door wie wordt uw project begeleid?
 • Door wie bent u in aanraking gekomen met onze stichting?

 

Een projectvoorstel doen
Stuur een e-mail met informatie die het voor ons mogelijk maakt te beoordelen of uw project voor steun in aanmerking komt.