Historie

Ontstaan van de stichting 

Netty Metternich-Zandhuis

Netty met groep leerlingen – 1952

Antoinette Metternich-Zandhuis – Netty – heeft een lang en welbesteed leven gehad. Ze overleed in maart 2014, 94 jaar oud.
Ze genoot een goede opleiding, waarvoor ze haar ouders dankbaar was en waarvan ze haar hele leven plezier heeft gehad, zoals ze herhaaldelijk zei. Ze was lerares naaldvakken en enige jaren directeur van een middelbare school voor meisjes. Netty was blij met de goede kansen die zij in haar jeugd had gekregen en die zij ook graag gunde aan meisjes en vrouwen die dit geluk niet hadden. Daarom besloot ze haar gehele nalatenschap ten goede te laten komen aan een dergelijk ‘goed doel’. Daartoe liet zij bij testament een fonds oprichten dat haar naam zou dragen: ‘De Antoinette Metternich-Zandhuis Stichting’. Deze stichting heeft ten doel ‘financiële bijdragen te leveren aan projecten ter ondersteuning van kansarme vrouwen en kinderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’.